3D Laserskanning Punktmoln

Vi tar uppdrag att laserskanna med millimeter tolerans.
Interiört från vindsvåningar, slott, kärnkraftverk, teatrar, areanor som Globen, slott och exteriört så som hamnar som Kappellskär.  Vi har gjort det.
Att rita eller mäta utifrån laserskannade punktmoln som referens, spar massa tid, speciellt vid komplicerade miljöer där det kan vara som exempel massa dragningar av rör och ventilationer.
Vi genomför de nödvändiga mätningarna, efterbearbetar resultatet, och levererar enligt överenskomna specifikationer.  Det fil format som önskas.
Laserskanning är en teknik som ger näst intill exakta mått och felmarginalerna minimeras i jämförelse med traditionella mättekniker. Även ojämnheter och lutningar upptäcks vid laserskanning, något som kan minska arbetstiden för olika projekt så som bygg och renoveringar rejält.
Vi kan leverera punktmoln och modeller till alla förekommande Cad-plattformar och Sketchup.

Ni förklarar ert behov. Vi tar fram ett förslag till process och slutresultat.